Sula Sistemleri - Çimseren hazır çim rulo çim peyzaj alanlarında kullanılan sulama sistemlerinin kurulum montaj ve satışını gerçekleştirmektedir.

HİZMETLERİMİZ

Otomatik Sulama Sistemleri

Otomatik sulama sistemi, çim ve bitkilerin sağlıklı ve düzenli olarak sulanması için boruların,vanaların, elektriksel bağlantıların ve sprinklerin komple bir birleşimidir. Sulama miktarlarında %30’a kadar bir su tasarrufu sağlanmakta ve düzenli sulama sayesinde bitkilerin mantari hastalıklara yakalanmasının büyük bir ölçüde önüne geçilmektedir. Sistem, insan gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak kendini kısa bir sürede amorti etmektedir. Sistemin sağlıklı çalışması için profesyonel uygulama büyük önem taşımaktadır.Bir alanda sulama sistemi kurmak için çok farklı malzemeler ve dolayısıyla farklı fiyatlar ortaya çıkabilmektedir. Sulama sistemi yapılırken, kazı doğru derinlikte yapılmalı ve sistem birden fazla zona bölünmelidir. Basınç kaybının en aza indirilmesi ve sprinklerin çalışması için gerekli basınç hesapları yapılmalı ve bu doğrultuda performanslarına göre doğru sprinkler seçilmelidir. Aynı yağış oranına sahip sprinkler aynı hatta toplanmalı ve sprinkler eşit sulama yapacak şekilde doğru mesafelere yerleştirilmelidir. Sistemin ileride genişleme olasılığı göz önünde bulundurularak tüm sistem bunagöre kurulmalıdır.

Kurulacak sistem, bir depo ve hidrofor tarafından beslenecek olup bitki yapısı ve mevsimsel değişikliklere göre tek noktadan program yapılabilen tipte tam otomatik olarak dizayn edilmektedir. Sahadaki çim alanlar springler, çalı ve yer örtücüler ise damlama hatları ile sulanmaktadır. Su deposundaki bir hidrofor tarafından beslenen ve tüm sahayı dolaflan sert polietilen ana hat üzerine yerleştirilen selenoid vanalar ile tali hatlara suyun dağılımı sağlanmaktadır. Sahada sulama sisteminin hattından beslenen ve hortumla su almaya imkan tanıyan hidrantlar kullanılmaktadır.

Bu hidrantların suyu, gerektiğinde ana hat üzerinden kesilebilmektedir. Tam otomatik sistem, selenoid vana, springler ve timer (zaman ayarlayıcı), fittingler ve borulardan oluşmaktadır. Su deposu, hidrofor ve bağlantılarının temini ve tesisi işverene aittir. Sistemin tamamının çalışması durumunda günlük su tüketimi yaklaşık alan büyüklüğü 10 lt/gün olacaktır. Sulama suyu çim alanlarda 15-20 cm derinliğe kadar inmelidir.